- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Satınalma ve İhale Yönetmeliği