-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

- VUK

- TTK

- 4857 Sayılı İş Kanunu