• Genel lise ve meslek lisesi müdürlükleri ile rehberlik servislerinin ziyaret edilmesi,
  • Genel lise ve meslek liselerinde 9-10-11-12. sınıf öğrenci ve velilerine sınav sistemi, sınav kaygısı gibi konularda seminerler verilmesi,
  • Seminerlere bağlantılı olarak kurumun tanıtımının yapılması ve tanıtım materyallerinin dağıtılması,
  • Liseler ve diğer eğitim kurumları tarafından düzenlenen kariyer günleri ile fuar vb. organizasyonlara katılımın sağlanması,
  • Lise öğrencileri için yüksekokulumuzu tanıtmak amaçlı kurumumuzu ziyaret organizasyonlarının yapılması,
  • Tercih dönemlerinde tercih danışmanlığı ve organizasyonun yapılması ve yönetilmesi,
  • Kurumsal iletişim birimi tarafından hazırlanan yayın ve tanıtım materyallerine yönelik görüş ve öneri bildirilmesi, bu yayın ve materyallere yazı hazırlanması,
  • Yüksekokul öğrencileri ve yüksekokul yönetimi arasında iletişim kanallarının kurulması ve bu kanalların açık kalmasının sağlanması,
  • Yüksekokul sekreteri ya da yüksekokul müdürlüğü tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.