Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünün misyonu; alanında var olan konulara odaklanmış, gelişmeleri takip eden değişen ihtiyaçlara bağlı olarak çözüm sunabilen ve akademik düşünce ile hareket eden, eğitim ve öğretim temeli ile bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak gelişmelere kılavuzluk yapmaktır.