Yüksekokulumuzun bilgisayar, network ağı ve iletişim hizmetlerini yürüten idari faaliyet birimidir.Müdürlüğümüz en güncel teknolojileri takip ederek tüm personel ve öğrencilerimize eğitim ve akademik çalışmalarında optimum yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Tüm kullanıcılarına en son bilişim teknolojilerini kullanarak çağdaş hizmet vermeye gayret etmekte okulumuzun öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, mobil erişim, sunucu, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır.

Müdürlüğümüz sorumluluğunda sunulan internet , web hizmetleri , teknik donanım , araç , gereç teçhizat ve sunulan hizmet üst düzeyde sağlanmaktadır.Verilen hizmetlerin kalite ve verimini arttırmak amacıyla yürütülen ve geliştirmeye çalışılan faaliyetlerimiz ana hatları ile şunlardır;

 • Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak okulumuzun birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek.
 • Yüksekokulumuzun tüm birimleriyle bilgi teknolojileri kapsamında, bilişim ve elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin okulumuz tarafın dan belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak.
 • Bilgisayar ağının sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenlenerek hizmete sunulması.
 • Okulumuzun tüm birim ve yerleşkelerinde internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta v.b. iş ve işlemleri için gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak.
 • Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak.
 • Akademik birimlere gerekli olduğunda teknik ve idari destek sağlamak.
 • Okulumuzu işleyişi ile karar verme mekanizmalarına şeffaflık ve hız kazandırmak.
 • Öğrenci ve personele yerleşke hayatını kolaylaştıracak önlemler almak bu amaçla proje ve uygulamalar gerçekleştirmek.
 • Kullanılan program, veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek ve okulumuzun personeli ile öğrencilerine bunları duyurmak.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yerli ve yabancı kaynaklardan günceli takip etmek.
 • Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların okulumuzun bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak..
 • e-Devlet projeleri geliştirmek, işletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yapılacak projelere yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak.
 • Akademik ve idari işlemlerde yazılımlar aracılığı ve teknolojik aygıtlardan yararlanarak olabildiğince verimli hizmet imkânı sunmak.