aday.sisli.edu.tr için tıklayın

II. ULUSAL ŞİŞLİ SEMPOZYUMU: ÇALIŞMA YAŞAMINA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu koordinatörlüğünde 2. Ulusal İstanbul Şişli Sempozyumu düzenlenecektir. “Çalışma Yaşamına Disiplinlerarası Yaklaşımlar” temasıyla gerçekleştirilecek sempozyumda, çalışma yaşamı politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan değerlendirilecek, çalışma yaşamında sorunlar ve çözüm arayışları akademik tartışmaya sunulacaktır.

Sempozyumun amacı, mesleki eğitim ve çalışma yaşamında oluşturulacak politikalara akademik perspektifle katkıda bulunmak, özgün araştırma ve uygulamaları literatüre katmaktır.

5-6 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenecek 2. Ulusal İstanbul Şişli Sempozyumu’nun konuları şunlardır:

 1. Çalışma Yaşamı ve Siyasal/Yönetsel Politikalar
 2. Çalışma Yaşamı ve Hukuksal Alan
 3. Çalışma Yaşamına Tarihsel Bakış
 4. Çalışma Yaşamı, Üretim ve Ekonomik Yapı
 5. Çalışma Yaşamı, Eğitim ve Teknoloji
 6. Çalışma Yaşamında Güvenlik ve Sağlık
 7. Toplumsal Cinsiyet ve Çalışma Yaşamı
 8. Çalışma Yaşamında Ayrımcılık, Ötekileştirme ve Dışlama
 9. Mobbing
 10. Çalışma Yaşamı ve Etik
 11. Çocuk İşçiler
 12. Çalışma Yaşamı ve Sosyoloji
 13. Çalışma Yaşamı ve Psikoloji
 14. Göç ve Çalışma Yaşamı
 15. Kent, Kültür ve Çalışma Yaşamı


II. Ulusal Şişli Sempozyumu Atölye Çalışmaları:

 • Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Atölyesi
 • Mobbing Atölyesi
 • Ayrımcılık Atölyesi

 

Detaylı bilgi için > goo.gl/yZV99I