aday.sisli.edu.tr için tıklayın

DİPLOMA TESLİMİ

2014-2015 akademik yılı itibariyle mezun olan öğrencilerimizin diplomaları düzenlenerek dağıtıma hazır hale getirilmiştir. Mezun öğrencilerimizin, diplomalarını alırlarken herhangi bir sorun yaşamamaları için diploma almaya gelmeden önce aşağıda belirtilen işlemleri yapmaları yararlı olacaktır.

  • Geçici Mezuniyet Belgesi alan öğrencilerimiz, diplomalarını almaya gelirlerken bu belgenin aslını yanlarında bulundurmaları gerekir.
  • Geçici Mezuniyet Belgesi’ni kaybeden öğrencilerimiz, “İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu …….................................... programından 20…./20..... eğitim-öğretim yılında almış olduğum Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Adı ve Soyadı: ....................................” ilanını verecekleri bir gazetenin ilgili sayfasını yanlarında bulundurmaları gerekir.
  • Geçici Mezuniyet Belgesi almayan öğrencilerimiz, öncelikle Öğrenci İşleri Birimi’nden İlişik Kesme Formu alarak ilgili birimlerden ilişik kesme işlemi yaptırmalı, sonrasında diploma talebinde bulunmalıdır.
  • Diploma teslimi her hafta aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Bu sebepten henüz ilişik kesme işlemi yapmayan öğrencilerimizin en az bir gün öncesinden Öğrenci İşleri Birimi’ne müracaat etmesi gerekmektedir.
  • Mezun öğrencilerimiz diplomalarını bizzat kendileri alacaklardır. Gelemeyecek durumda olan mezunlarımız, noter vekaletnamesi ile diplomalarını alacak bir yakınını yetkilendirebilirler. Yetkilendirecekleri kişinin, diploma teslimi sırasında kimliğini ve vekaletnameyi ibraz etmesi zorunludur.
  • Diplomalarını teslim alan mezunlarımızın, Mezun Öğrenci Bilgi Formunu doldurup Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Dağıtım Yeri ve Saatleri :

Gün Saat Dağıtım Yeri
Salı 15:00 - 17:00 Öğrenci İşleri Birimi
Perşembe 15:00 - 17:00 Öğrenci İşleri Birimi

 

Öğrenci İşleri Birim Müdürlüğü