aday.sisli.edu.tr için tıklayın

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
 
KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ
 
2015 - 2016   eğitim öğretim yılı  bahar yarıyılında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na kurum içi ve kurumlar arası yatay    geçiş      öğrencisi    kabul    edilecektir. Yatay geçiş başvuruları, Yüksek Öğretim Kurumu’nun ilgili yönetmelik hükümleri ve “İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge” tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili komisyonun ön değerlendirmesine göre, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır
 
Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
  1. Başvuru Formu (tıklayınız)
  2. Sınav Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştirme işleminde kullanılmış olan resmi onaylı ÖSYS belgesi.
  3. Lise diplomasının resmi onaylı örneği
  4. Not Çizelgesi (Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan tüm derslerin, isim, kredi ve başarı notlarını gösteren resmi onaylı belge.
  5. Ayrıntılı Ders İçerik Bilgileri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı içerik bilgilerini içeren resmi onaylı belge.
  6. Öğrenci Belgesi: Adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi olduğunu gösteren resmi onaylı belge (transkript üzerinde yapılan açıklamada kabul edilir).
  7. Disiplin Durum Belgesi: Adayın disiplin cezası durumunu gösteren resmi onaylı belge (transkript üzerinde yapılan açıklamada kabul edilir).
  8. İkinci öğretimden örgün öğretime başvuracak olan öğrenciler için %10’a girdiğine ilişkin resmi onaylı belge.
  9. Zorunlu yaz stajı yapıldı ise stajı tamamladığını gösteren resmi onaylı belge.
Başvuru Yeri ve Tarihi
Bütün başvurular, gerekli belgeler tamamlanmış olarak, 11 Ocak – 29 Ocak 2016 tarihleri arasında T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine posta yoluyla ya da kişisel olarak yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:100, 34394 Şişli / İSTANBUL
Telefon: 444 78 68 / 133-136
E-Posta: seher.eren@sisli.edu.tr
 
Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Başvurusu
Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans diploma programına eşdeğerliğinin Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi şartı aranır. 
Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için ÖSYS puanına veya SAT puanına sahip olmaları gerekir. Adayın ÖSYS puanının en az, diploma programına ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanına eşit olması; SAT puanının ise yatay geçiş başvurusunda ilan edilen asgari puana eşit veya yüksek olması gerekir (SAT 1 (Minimum 1000 puan)).
 
Sonuçların Duyurulması
Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu web sitesinde duyurulacaktır.
 
2015-2016 Akademik Yılı BaharYarıyılı Yatay Geçiş Takvimi
Başvuru Tarihi
Değerlendirme Tarihi
Sonuç İlan tarihi
Kesin Kayıt Tarihi
Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
11/01/2016
29/01/2016
01/02/2016
05/02/2016
08/02/2016
08/02/2016
10/02/2016
11/02/2016
12/02/2016
 
2015-2016 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları
 
Program Adı
Yurt İçi
Kontenjan talebi
Yurt Dışı
Kontenjan talebi
Adalet
10
3
Adalet (II.Ö.)
10
3
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
10
3
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (IIÖ)
10
3
Bankacılık ve Sigortacılık
10
3
Bankacılık ve Sigortacılık (II.Ö.)
10
3
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
2
1
Çocuk Gelişimi
10
3
Çocuk Gelişimi (II.Ö.)
10
3
Dış Ticaret
10
3
Dış Ticaret (IIÖ)
10
3
Fizyoterapi
16
3
Fizyoterapi (IIÖ)
16
3
Grafik Tasarımı
10
3
Grafik Tasarımı (II.Ö.)
10
3
İlk ve Acil Yardım
24
3
İlk ve Acil Yardım (II.Ö.)
16
3
Mimari Restorasyon
10
3
Mimari Restorasyon (II.Ö.)
10
3
Moda Tasarımı
10
3
Moda Tasarımı (II.Ö.)
10
3
Radyo ve Televizyon Programcılığı
10
3
Radyo ve Televizon Programcılığı (IIÖ)
10
3
Radyoterapi
16
3
Radyoterapi (II.Ö.)
16
3
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
10
3
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (IIÖ)
10
3
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
10
3
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (II.Ö.)
10
3
Spor Yönetimi
10
3
Spor Yönetimi (IIÖ)
10
3
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
10
3
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (IIÖ)
10
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği
10
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği (II.Ö.)
10
3
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
2
1
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (II.Ö)
2
1
Yaşlı Bakımı
10
3
Yaşlı Bakımı (II.Ö.)
10
3
Yerel Yönetimler
10
3
Yerel Yönetimler (II.Ö.)
10
3
 
2015-2016 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları
 
Program Adı
Kontenjan
Adalet
5
Adalet (II.Ö.)
5
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
5
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (IIÖ)
5
Bankacılık ve Sigortacılık
5
Bankacılık ve Sigortacılık (II.Ö.)
5
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
5
Çocuk Gelişimi
5
Çocuk Gelişimi (II.Ö.)
5
Dış Ticaret
5
Dış Ticaret (IIÖ)
5
Fizyoterapi
5
Fizyoterapi (IIÖ)
5
Grafik Tasarımı
5
Grafik Tasarımı (II.Ö.)
5
İlk ve Acil Yardım
5
İlk ve Acil Yardım (II.Ö.)
5
Mimari Restorasyon
5
Mimari Restorasyon (II.Ö.)
5
Moda Tasarımı
5
Moda Tasarımı (II.Ö.)
5
Radyo ve Televizyon Programcılığı
5
Radyo ve Televizon Programcılığı (IIÖ)
5
Radyoterapi
5
Radyoterapi (II.Ö.)
5
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
5
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (IIÖ)
5
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
5
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (II.Ö.)
5
Spor Yönetimi
5
Spor Yönetimi (IIÖ)
5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (IIÖ)
5
Turizm ve Otel İşletmeciliği
5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (II.Ö.)
5
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
5
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (II.Ö)
5
Yaşlı Bakımı
5
Yaşlı Bakımı (II.Ö.)
5
Yerel Yönetimler
5
Yerel Yönetimler (II.Ö.)
5