aday.sisli.edu.tr için tıklayın

 Legal Online Hukuk Veri Tabanı 31 Aralık 2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır. Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veri Tabanı” ile ilgili metin içeriği aşağıdaki gibidir;


* 22.000’den fazla makaleye,
* 650’den fazla dergiye,
 *400’den fazla kitaba,
*“Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere,
*71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe, tek tıkla ve pratik bir şekilde erişim imkanı mevcuttur.

Kitap ve Dergilere erişim için: www.legal.com.tr
Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına erişim için: www.legalbank.net