aday.sisli.edu.tr için tıklayın

2017-2018 akademik yılında mezun olan öğrencilerimizin diplomaları İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde onaylanıp dağıtıma hazır hale getirilmiştir. Mezun öğrencilerimizin, diplomalarını alırlarken herhangi bir sorun yaşamamaları için diploma almaya gelmeden önce aşağıda belirtilen işlemleri yapmaları yararlı olacaktır.

  • Geçici Mezuniyet Belgesi alan öğrencilerimiz, diplomalarını almaya gelirken bu belgenin aslını yanlarında bulundurmaları
  • Geçici Mezuniyet Belgesi’ni kaybeden öğrencilerimiz, “İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu …….................................... programından 20…./20..... eğitim-öğretim yılında almış olduğum Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Adı ve Soyadı: ....................................” ilanını verecekleri bir gazetenin ilgili sayfasını yanlarında bulundurmaları gerekir.

  • Geçici Mezuniyet Belgesi almayan öğrencilerimiz, öncelikle Öğrenci İşleri Biriminden İlişik Kesme Formu alarak ilgili birimlerden ilişik kesme işlemi yaptırmalı, öğrenci kartını teslim ettikten sonra diploma talebinde bulunmalıdır.
  • Diploma teslimi, Maslak Yerleşkesi Öğrenci İşleri Biriminden yapılacaktır. Henüz ilişik kesme işlemi yapmayan öğrencilerimizin en az bir gün öncesinden Öğrenci İşleri Birimine müracaat etmesi gerekmektedir.
  • Mezun öğrencilerimiz diplomalarını bizzat kendileri alacaklardır. Gelemeyecek durumda olan mezunlarımız, noter vekâletnamesi ile diplomalarını alacak bir yakınını yetkilendirebilirler. Yetkilendirecekleri kişinin, diploma teslimi sırasında kimliğini ve vekâletnameyi ibraz etmesi zorunludur.
  • Diplomalarını teslim alan mezunlarımızın, Mezun Öğrenci Bilgi Formunu doldurup Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 


Öğrenci İşleri Birim Müdürlüğü