aday.sisli.edu.tr için tıklayın

 Ön kayıt işlemleri için tıklayınız.

 Kayıt tarihleri : 1-5 Ekim 2018

 Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  • Lise Diploması
  • Ösym Sonuç Belgesi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 6 Adet Fotoğraf
  • İkametgah Belgesi
İlk ve Acil Yardım Programı’na kayıt yaptıracak adaylarımızın dikkatine!
 
Kılavuzda belirtilen özel koşullardan 233’e göre kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmanız ve diğer kayıt evrakları ile birlikte aşağıdaki belgeyi de getirmeniz gerekmektedir.
 
Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen, boy ve kiloyu da gösterir heyet raporu.
 
Boy-Kilo Kriteri: Erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak.