aday.sisli.edu.tr için tıklayın

Protokolün amacı, yüksekokul ve lise arasındaki araştırma, eğitim-öğretim konularındaki anlayışlarını, karşılıklı ilgileri çerçevesinde ve her iki kurumun öğretim üyeleri, araştırmacıları ve öğrencileri arasındaki ilişkileri teşvik etmek, mevcut olanları geliştirmek ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımını sağlamak ve bunları yayımlamak, tarafların eğitim-öğretim anlayışları ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarmak, tüm eğitim süreçlerini kaliteye ve verimliliğe dayalı hale getirmektir.