aday.sisli.edu.tr için tıklayın

istanbul escort

PROGRAM TEMSİLCİLERİ VE ÖĞRENCİ KONSEY BAŞKANI SEÇİM İLANI

Açıklamalar

 

Başlangıç

Bitiş

Program Temsilciliği İçin Başvuru Tarihleri

25 Ekim 2017, Çarşamba

30 Ekim 2017, Pazartesi

Başvuru Saatleri

10.00 – 17.00

Başvuru Yeri

Öğrenci İşleri Birim Müdürlüğü

Program Temsilciliği İçin Oy Kullanma Tarihleri

31 Ekim 2017, Salı

6 Kasım 2017, Pazartesi

Konsey Başkanlığı İçin Başvuru Tarihleri

7 Kasım 2017, Salı

13 Kasım 2017,  Pazartesi

Başvuru Saatleri

10.00 – 17.00

Başvuru Yeri

Öğrenci İşleri Birim Müdürlüğü

Öğrenci Konsey Başkanlığı Seçim Tarihi ve Saati

17 Kasım 2017, Cuma  /  14:00-15:00

 Program Temsilcisi Seçimi

  • Program Temsilcisi seçimi sandık usulü ile her programın kendi programındaki adaya oy vermesi neticesinde en çok oyu alan öğrencinin belirlenmesi şeklinde gerçekleşecektir. Program Temsilcisi seçilen öğrenci aynı zamanda öğrenci konseyi üyesi olup isterse Öğrenci Konsey Başkanlığı için aday olabilecektir.

  • Öğrenci Temsilciliğine aday olabilmek için “Öğrenci Temsilcisi Aday Formu” ile belirtilen tarihler içerisinde Öğrenci İşlerine şahsen başvuru yapmak gerekmektedir.

  • Program Temsilcisi adaylarının herhangi bir disiplinin suçunun ve sabıka kaydının bulunmaması gerekmekte olup ayrıca herhangi bir siyasi parti üyeliklerinin de bulunmaması gerekmektedir.

  • Program temsilciliğine aday olabilmek için normal eğitim süresini aşmamış olmak ve genel not ortalamasının 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.

Öğrenci Konseyi Başkan Seçimi                                                                                               

  • Öğrenci Konseyi üyeleri arasından başkanın belirlenmesi ve Öğrenci Konseyi organlarının oluşturulması için İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrenci Konseyi Yönergesinin 5.Maddesine göre; Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü Okt. Fatih YILDIZ, Ögr.Gör. Erdem GÖL ve Burak ALKAN Seçim Kurulu’nda görevlendirilmiştir.

  •  Konsey Başkanı Seçimi belirtilen gün ve saatlerde Esentepe Yerleşkesinin 15. katında bulunan Konferans Salonunda yapılacaktır. Seçim, sandık usulü ile gerçekleştirilecektir. Seçim sırasında sandık başlarında en az iki (2) Öğretim Elemanı hazır bulunacaktır.

  •   Program Temsilcisi olan her öğrencinin bir (1) oy kullanma hakkı vardır.  Oy kullanımı sırasında öğrencilerin yanında Öğrenci Kimlik Kartının bulunması zorunludur.  Yanında Öğrenci Kimlik Kartı olmayan öğrenciler oy kullanamayacaktır.

Öğrenci Konseyi Seçimi İçin Aday Başvuru Formu

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrenci Konseyi Yönergesi