aday.sisli.edu.tr için tıklayın

istanbul escort

 22/03/2017

2017 YILI ZORUNLU YAZ STAJI
 
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde Staj Yapacak Öğrencilerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler Aşağıda Sıralanmıştır.
 
 
1.      Yaz Stajı başvuruları 22/Mart/2017-12/Mayıs/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
2.      Staj yapacak olan  öğrencilerimizin, Zorunlu Staj Formunu (EK-1) 3 adet ve sağlık sigortası durumunu belgeleyen yazı örneğini (EK-2) 1 adet  www.sisli.edu.tr/ibirimler/ogrenciisleri/staj.php adresinden indirmeleri gerekmektedir.
 
3.      Öğrenci, Zorunlu Staj Formu’nda (EK-1) kendisine ait bilgileri dolduracak, fotoğrafını yapıştırıp imzalayarak 3 nüsha olarak Program Staj Koordinatörüne teslim edecektir.
 
4.      Bu evraklar, Program Staj Koordinatörü tarafından ilgili Müdür Yardımcısına imzalatıldıktan sonra yine Program Staj Koordinatörü tarafından öğrencinin Staj yapacağı firma tarafından onaylanması için öğrencilere geri verilecektir.
 
5.      Öğrenci, staj yapacağı işyerine onaylattığı 3 asıl nüsha Zorunlu Staj Formlarını (EK-1), bir adet nüfus cüzdanı fotokopisini ve 1 adet sağlık sigortası durumunu belgeleyen yazıyı (EK-2)  Program Staj Koordinatörüne teslim edecektir.
 
Gününde ve zamanında müracaat  evraklarını  teslim etmeyen öğrencilerin 2017 yılı yaz döneminde staj yapmaları mümkün olamayacaktır ve bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir.
Yaz stajı işlemlerinin sonraki basamakları 12 Mayıs 2017 tarihinden sonra duyurulacaktır. 
 
2017 Yılı Yaz Stajı Takvimi (tıklayınız)