aday.sisli.edu.tr için tıklayın

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLAN DUYURUSU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web sayfasında aşağıda belirtilen Programlara Öğretim Elemanı alımı için 08/03/2017 tarihinde ilanımız yayımlanmıştır.

            İstekliler, aşağıdaki “ Müracaat Dilekçesi” ve “Öğretim Elemanı Başvuru Formu”nu doldurup şahsen veya posta yoluyla müracaat edebilirler. Elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İLAN NO

PROGRAMI

ÜNVANI

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

1016222

Ağız ve Diş Sağlığı

Öğr.Gör.

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

1016223

Ağız ve Diş Sağlığı

Öğr.Gör.

2

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Veya" Ağız ve  Diş Sağlığı " alanında  Tezli  Yüksek  Lisans  mezunu  olmak.

1016224

Aşçılık (Ales Muaf)

Öğr.Gör.

1

“Gastronomi”, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları”, “Beslenme ve Diyetetik” veya “Mutfak Sanatları ve Yönetimi” bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

1016225

Aşçılık (Ales Muaf)

Öğr.Gör.

2

“Gastronomi”, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları”, “Beslenme ve Diyetetik” veya “Mutfak Sanatları ve Yönetimi” bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla lisans sonrasında alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak.

1016226

Anestezi

Öğr.Gör.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Anestezi, Yoğun Bakım veya Ameliyathane alanında en az 2 yıl deneyimi olmak. Ya da “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” veya “Hemşirelik” bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

1016227

Anestezi

Öğr.Gör.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, Anestezi, Yoğun bakım veya Ameliyathane alanında en az 2 yıl deneyimi olmak.  Ya da “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” veya “Hemşirelik” bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla lisans sonrasında alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak.

1016228

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Öğr.Gör.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme veya Nükleer Tıp alanında en az 2 yıl deneyimi olmak. Ya da “Hemşirelik”, “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Veya “Fizik” veya “Fizik Mühendisliği” lisans bölümlerinin birinden mezun olup, Tıbbi Görüntüleme alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

1016229

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Öğr.Gör.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme veya Nükleer Tıp alanında en az 2 yıl deneyimi olmak. ya da “Hemşirelik”, “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak. Veya “Fizik Mühendisliği” veya “Fizik” lisans bölümlerinin birinden mezun olup, Tıbbi Görüntüleme alanında lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl deneyim sahibi olmak.

 

 SINAV TAKVİMİ:

Duyuru Başlama Tarihi                                       :08.03.2017                              Sınava Giriş Tarihi                      : 24.03.2017

Son Başvuru Tarihi                                                :22.03.2017                              Sonuç Açıklama Tarihi                : 27.03.2017

Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi    : 23.07.2017

 

İSTENİLEN BELGELER:

1.     Müracaat Dilekçesi

2.     Öğretim Elemanı Başvuru formu

3.     Ayrıntılı Özgeçmiş ( Yök Formatlı )

4.     Lisans ve varsa Yüksek Lisans, Doktora belgesinin aslı ya da onaylı örneği

5.     Lisans transkript belgesinin aslı ya da resmi kurumlarca onaylı örneği

6.     ALES sonuç belgesi(Tıpta uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış olanlar muaftır)

7.     Ales muafiyeti için varsa 31.07.2008 tarihinden önce görev yapılan Yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi

8.     İlanda başka bir ifade yoksa lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 yıllık iş tecrübe belgesi ve/veya hizmet belgesi.     (YÖK’ün 08.01.2009 tarih ve 127-721 sayılı yazısı gereğince tezli yüksek lisans mezunu olanlarda aranmaz)

9.     Nüfus cüzdanı  fotokopisi

10.   Nüfus Cüzdanı  Sureti

11.   Son iki  ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

12.   Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge

13.   Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.

14.   Adli  Sicil  Evrakı

15.   İkametgah Evrakı   

 

NOT-1: ÖN DEĞERLENDİRME VE KESİN SONUÇLAR MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE  (www.sisli.edu.tr) YAYINLANACAK OLUP,  BU AYNI ZAMANDA TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLACAKTIR. AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.  

NOT-2:POSTA YOLU İLE MÜRACAAT EDEN ADAYLARDAN, BAŞVURU DOSYASI MÜRACAAT TARİHİ SONUNA KADAR ULAŞMAYAN VE EKSİK BELGESİ OLAN ADAYLARIN BAŞVURULARI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

 MÜRACAAT ADRESİ:

TC. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

İnsan Kaynakları Birimi, (5. Kat)

Esentepe  Mahallesi, Büyükdere  Caddesi, No:100,  Esentepe  ŞİŞLİ  İstanbul

444 78 68  Dahili 120

 

·       Müracaat dilekçesini doldurmak için tıklayınız

·       Öğretim elemanı başvuru formunu doldurmak için tıklayınız