2. Sınıfta okuyan Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi genel ortalaması AA,BA,BB olan öğrencilerimiz Ofis Programları Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Belgelerinizi Program Başkanlarınızdan alabilirsiniz.