aday.sisli.edu.tr için tıklayın

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YAZ OKULU SONRASI TEK DERS SINAVI

2015-2016 öğretim yılı yaz okulu sınav sonuçları itibariyle mezuniyet aşamasında olup, yalnızca bir dersten başarısız durumdaki öğrenciler için açılacak olan tek ders sınavına ilişkin son müracaat tarihi ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir:

a) 12.10.2016 günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile her iki yerleşkemizdeki Öğrenci İşleri Birimi’nden birine müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) 13.10.2016 Perşembe günü tek ders sınavı yapılacaktır.

Esentepe Yerleşkesinde Mevcut Olan Programlar İçin Sınav Yeri Bilgisi:

 13.10.2016 Perşembe günü saat 14:00, 10. Kat D-1006

Maslak Yerleşkesinde Mevcut Olan Programlar İçin Sınav Yeri Bilgisi:

 13.10.2016 Perşembe günü saat 14:00, Zemin Kat, Z-15-D

İlgililere öğrencilere önemle duyurulur.

Bilgi Notu:

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tek ders sınavı

MADDE 24 –(1)Tek ders sınavı; normal eğitim-öğretim süresi içinde, yaz stajı hariç mezuniyeti için tek dersi kalan, bu ders için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan ve genel not ortalaması 2.00’ın üzerinde olan öğrenciler için yapılan bir sınavdır. (Değişik:RG-02/09/2015-29463)

(2) Tek ders sınavı, her yarıyıl sonunda ve Yaz Okulu bitiminde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek bir tarihte yapılır. Tek ders sınav tarihi ve sınava müracaat tarihi akademik takvimde ilan edilir.(Değişik:RG-02/09/2015-29463)

(3) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürede yazılı olarak Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat eder. Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihte, sınav ücretini ödemek şartıyla tek ders sınavına girebilir.

(4) Tek ders sınav ücreti kredi saati esasına göre ödenir. Kredi saat ücreti akademik yıl başlamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir, Öğrenci İşleri Birimi tarafından ilan edilir.

(5) Tek ders sınavı diğer sınavlardan bağımsız bir sınavdır. Tek ders sınavının başarı değerlendirmesinde yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınmaz.

(6) Tek ders sınavı başarı değerlendirmesi aşağıdaki tabloda belirtilen değerlere göre yapılır.

Puan      Harf Notu    Katsayı      Karşılığı

90-100         AA              4           Mükemmel

85-89           BA             3,5         Pekiyi

80-84           BB              3           İyi

75-79           CB             2,5         Yeterli

65-74           CC              2           Geçer

64-00           FF               0           Başarısız

(7) Tek ders sınavından başarılı olunması için en az CC notu alınması gerekir.

(8) Tek ders sınavı başarı notu başarı durum belgesinde bağımsız olarak gösterilir ve genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınır.

(9) Tek ders sınavında başarılı olunmayan ders, ilgili yarıyılda yeniden alınır.

(10) Tek ders sınav hakkından bir defa yararlanılır. Hak edildiği yarıyıl sonunda kullanılmayan tek ders sınavına daha sonraki yarıyıllarda girilemez.