aday.sisli.edu.tr için tıklayın

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLAN DUYURUSU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web sayfasında aşağıda belirtilen Programlara Öğretim Elemanı alımı için  07  Ekim 2016 tarihinde ilanımız yayımlanmıştır.

            İstekliler, aşağıdaki “Müracaat Dilekçesi” ve “Öğretim Elemanı Başvuru Formunu doldurup şahsen veya posta yoluyla müracaat edebilirler. Elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İLAN NO

PROGRAMI

ÜNVANI

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

1010815

İstanbul Şişli  Meslek  Yüksekokulu

Okutman  

1

“Tarih Bölümü lisans  mezunu olmak,  Atatürk İlkeleri ve  İnkılap Tarihi anabilim dalında tezli Yüksek lisans  yapmış olmak.  Belgelendirmek kaydıyla   Yükseköğretim Kurumlarında

 alanında    en az  4 yıl  ders  verme deneyimine sahip olmak”

 

SINAV TAKVİMİ:

Duyuru Başlama Tarihi: 07.10.2016                      

Son Başvuru Tarihi: 21.10.2016

Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi: 24.10.2016

Sınava Giriş Tarihi: 25.10.2016

Sonuç Açıklama Tarihi: 27.10.2016

 

İSTENİLEN BELGELER:

 1. Müracaat Dilekçesi
 2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu
 3. Ayrıntılı Özgeçmiş
 4. Lisans ve varsa Yüksek Lisans, Doktora belgesinin aslı ya da onaylı örneği
 5. Lisans transkript belgesinin aslı ya da resmi kurumlarca onaylı örneği
 6. ALES sonuç belgesi(Tıpta Uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış olanlar muaftır.)
 7. ALES muafiyeti için varsa 31.07. 2008 tarihinden önce görev yapılan Yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi
 8. İlanda başka bir ifade yoksa lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 yıllık iş tecrübe belgesi ve/veya hizmet belgesi.     (YÖK’ün 08.01.2009 tarih ve 127-721 sayılı yazısı gereğince yüksek lisans mezunu olanlarda aranmaz)
 9. Nüfus cüzdanı nüshası
 10. Son 1 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 11. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge
 12. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.
 13. Adli Sicil  Evrakı 
 14. İkametgah  Belgesi

NOT-1: ÖN DEĞERLENDİRME VE KESİN SONUÇLAR MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE  (www.sisli.edu.tr) YAYINLANACAK OLUP,  BU AYNI ZAMANDA TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLACAKTIR. AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 

NOT-2:POSTA YOLU İLE MÜRACAAT EDEN ADAYLARDAN, BAŞVURU DOSYASI MÜRACAAT TARİHİ SONUNA KADAR ULAŞMAYAN VE EKSİK BELGESİ OLAN ADAYLARIN BAŞVURULARI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

MÜRACAAT ADRESİ:

TC. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

İnsan Kaynakları Birimi, 12 Kat

Esentepe Mah., Büyükdere Cad., No:100, Şişli/İstanbul/Türkiye