aday.sisli.edu.tr için tıklayın

 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLAN DUYURUSU

 
 
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web sayfasında aşağıda belirtilen Programlara Öğretim Elemanı alımı için  26.08.2016 tarihinde ilanımız yayımlanmıştır.
         İstekliler, aşağıdaki “ Müracaat Dilekçesi” ve “Öğretim Elemanı Başvuru Formu”nu doldurup şahsen veya posta yoluyla müracaat edebilirler. Elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 
 
 
İLAN NO
PROGRAMI
ÜNVANI
KADRO SAYISI
ÖZEL ŞARTLAR
1010166
Mimari Restorasyon Programı.
Öğr.Gör.
1
Mimarlık bölümü lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydı ile mimarlık alanında  en az  2 yıl  tecrübeli  olmak.
 
 
SINAV TAKVİMİ:
 
Duyuru Başlama Tarihi                                  :26.08.2016                    Sınava Giriş Tarihi         : 22.09.2016
Son Başvuru Tarihi                                         :09.09.2016                    Sonuç Açıklama Tarihi  : 23.09.2016
Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarih         :20.09.2016
 

İSTENİLEN BELGELER:
 
1. Müracaat Dilekçesi   (www.sisli.edu.tr)
2.Öğretim Elemanı Başvuru Formu ( www.sisli.edu.tr)
3.  Ayrıntılı Özgeçmiş  (  Yök Formatlı)
4. Lisans ve varsa Yüksek Lisans, Doktora belgesinin aslı ya da onaylı örneği
5. Lisans transkript belgesinin aslı ya da resmi kurumlarca onaylı örneği
6. ALES sonuç belgesi(Tıpta Uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış olanlar muaftır.)
7. ALES muafiyeti için varsa 31.07. 2008 tarihinden önce görev yapılan Yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi
8. İlanda başka bir ifade yoksa lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 yıllık iş tecrübe belgesi ve/veya hizmet belgesi. (YÖK’ün 08.01.2009 tarih ve 127-721 sayılı yazısı gereğince yüksek lisans mezunu olanlarda aranmaz)
9. Nüfus cüzdanı nüshası
10. Son 1 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
11. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge
12. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.
13- Adli Sicil  Evrakı 
14- İkametgah  Belgesi
 
NOT-1: ÖN DEĞERLENDİRME VE KESİN SONUÇLAR MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE  (www.sisli.edu.tr) YAYINLANACAK OLUP,  BU AYNI ZAMANDA TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLACAKTIR. AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 
 
NOT-2:POSTA YOLU İLE MÜRACAAT EDEN ADAYLARDAN, BAŞVURU DOSYASI MÜRACAAT TARİHİ SONUNA KADAR ULAŞMAYAN VE EKSİK BELGESİ OLAN ADAYLARIN BAŞVURULARI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
 
 MÜRACAAT ADRESİ:
TC. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
İnsan Kaynakları Birimi, 12. Kat
Esentepe Mah., Büyükdere Cad., No:100, Şişli/İstanbul/Türkiye