aday.sisli.edu.tr için tıklayın
T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
 
YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DAHA ÖNCE BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDAN ALMIŞ OLDUKLARI DERSLER İÇİN MUAFİYET BAŞVURULARI
 
 
Daha önce başka bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve bu yıl İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrencilerimiz, almış ve başarmış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin, Meslek Yüksekokuluna ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, onaylı, imzalı, mühürlü transkriptleri ve ders içerikleri ile Öğrenci İşleri Birimine posta yoluyla ya da kişisel olarak başvurmaları gerekir. Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Muafiyet, Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
 
16/07/2014 tarihli YÖK kararı gereği muafiyet kararı verilen derslerde; dersin notu öğrencilerin transkriptlerinde gösterilmekte ve Dönem Not Ortalaması (DNO) ile Genel Not Ortalaması (GNO) hesabında değerlendirmeye alınmaktadır.
Muafiyet taleplerinin tüm müfredat yani 1. ve 2. sınıf derslerinin tamamı için yapılması gerekmektedir. 
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
  1. Başvuru Formu (tıklayınız)
  2. Öğrenim süresi içinde alınan tüm derslerin, isim, kredi ve başarı notlarını gösteren resmi onaylı Transkript
  3. Ders İçeriği (Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı içerik bilgilerini içeren resmi onaylı belge)
 
Başvuru Yeri ve Tarihi
Bütün başvurular, gerekli belgeler tamamlanmış olarak, 22 Ağustos – 2 Eylül 2016 tarihleri arasında T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine posta yoluyla ya da kişisel olarak yapılacaktır.
 
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:99-100, 34394  Şişli-İstanbul.

Telefon: 444 78 68 / 133-136