aday.sisli.edu.tr için tıklayın
 

TC. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

1-GENEL ŞARTLAR

Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuru genel şartları şunlardır:

a) Yabancı uyruklu olmak, (uyruğu ya da uyruklarından biri KKTC olanlar hariç)

b) Çift uyruklu iken K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç) başvuruları kabul edilmeyecektir.

c) Lise son sınıfta ya da liseden mezun durumda olmak,

d) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almamış olmak.

 2- BAŞVURU

Başvurular, bizzat ya da posta yolu ile 04 TEMMUZ 2016 - 19 AĞUSTOS 2016 tarihleri arasında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi’ne yapılır. Başka yollarla yapılan başvurular işleme konulmaz.

 2.1- Başvuru için gerekli belgeler:

a) Meslek Yüksekokulun web sayfasından edinilen Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru Formu (Başvuru Formu için tıklayınız).

b) Lise diplomasının aslı ya da Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan sureti,

c) Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerin notlarını gösteren Not Durum Belgesinin (Transkript) tercüme edilmiş ve Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış sureti,

d) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan fotokopisi,

e) Ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı nüshası.

2.2- Başvuru Yeri ve Tarihi:

Başvurular 04 TEMMUZ 2016 - 19 AĞUSTOS 2016 tarihleri arasında TC. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Öğrenci İşleri Birimi’ne posta yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

 2.3-Başvuru Adresi:

T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

Öğrenci İşleri Birimi

Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:100, 34394 Şişli / İSTANBUL

Telefon: 444 78 68 (133-136)

E-Posta: seher.eren@sisli.edu.tr

3- KONTENJANLAR

Program
Name of Programme
Süre* (Duration)  
Kota (Quota) 
Özel Koşullar Requirements & Explanations
Adalet
Justice
2
5
 
Adalet (II.Ö)
Justice (EP)
2
5
 
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Alternative Energy Sources Technology
2
5
 
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ)
Alternative Energy Sources Technology (EP)
2
5
 
Bankacılık ve Sigortacılık
Banking and Insurance
2
5
 
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Banking and Insurance (EP)
2
5
 
Çocuk Gelişimi
Child Development
2
5
 
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Child Development (EP)
2
5
 
Dış Ticaret
Foreign Trade
2
5
 
Dış Ticaret (İÖ)
Foreign Trade (EP)
2
5
 
Fizyoterapi
Physiotherapy
2
5
 
Fizyoterapi (İÖ)
Physiotherapy
2
5
 
Grafik Tasarımı
Graphic Design
2
5
 
Grafik Tasarımı (İÖ)
Graphic Design (EP)
2
5
 
İlk ve Acil Yardım
First Aid and Emergency
2
5
**
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
First Aid and Emergency (EP)
2
5
**
Mimari Restorasyon
Architectural Restoration
2
5
 
Mimari Restorasyon (İÖ)
Architectural Restoration (EP)
2
5
 
Moda Tasarımı
Fashion Design
2
5
 
Moda Tasarımı (İÖ)
Fashion Design (EP)
2
5
 
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radio and Television Programming
2
5
 
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Radio and Television Programming (EP)
2
5
 
Radyoterapi
Radiotherapy
2
5
 
Radyoterapi (İÖ)
Radiotherapy (EP)
2
5
 
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Hair Care Beauty Services 
2
5
 
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ)
Hair Care Beauty Services  (EP)
2
5
 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Health Establishments Administration
2
5
 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Health Establishments Administration (EP)
2
5
 
Spor Yönetimi
Sport's Management
2
5
 
Spor Yönetimi (İÖ)
Sport's Management
2
5
 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Medical Documentation and Secretarial
2
5
 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Medical Documentation and Secretarial (EP)
2
5
 
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Tourism and Hotel Management
2
5
 
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Tourism and Hotel Management (EP)
2
5
 
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Applied English and Translation
2
5
 
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ)
Applied English and Translation (EP)
2
5
 
Yaşlı Bakımı
Care Elderly
2
5
 
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Care Elderly (EP)
2
5
 
Yerel Yönetimler
Local Administrations
2
5
 
Yerel Yönetimler (İÖ)
Local Administrations (EP)
2
5
 

*İsteyen öğrencilere bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi

sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

**Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

 4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirilecek adayların belirlenmesi, ilgili akademik birim tarafından yapılır, Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

b) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

c) Akademik birim, belirlenen sayıda öğrenci kabul edip etmemekte serbesttir.

d) Akademik birim, müracaat sayısının kontenjandan fazla olması durumunda yedek aday belirleyebilir.

e) Meslek Yüksekokulunun birden fazla programına başvuran adayın yerleştirilmesinde tercih

sırası dikkate alınır.

 4- SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yerleştirme sonuçları Meslek Yüksekokulun web sitesinde ilan edilir. Yüksekokula yerleştirmeye hak kazanan adaylara Öğrenim Vizesi talebinde kullanılmak üzere adayın başvuru formunda belirttiği adresine “kabul mektubu” gönderilir.

5- KAYIT

Kayıtlar Öğrenci İşleri Birimi’nde yapılacaktır.

 5.1-Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması gerekir.

a) Öğretim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

b) Lise Diplomasının veya kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.

c) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli

Eğitim Bakanlığı’ndan veya Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak “Denklik Belgesi” aslı.

d) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

e) Ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı nüshası.

f) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği.

g) Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” belgesi.

h) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve/veya Türkçe Yeterlik Belgesinin noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

i) İkametgâh Tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edilmesi gerekir).

j) 6 adet 4,5x6,0 ebadında güncel fotoğraf.

5.2- Kayıt Takvimi

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2017 AKADEMİK YILI
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KAYIT TAKVİMİ
04Temmuz – 19 Ağustos 2016
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Dönemi
22 Ağustos – 2 Eylül 2016
Başvuruların Değerlendirilmesi
5 Eylül 2016
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı
7 Eylül 2016
Türkçe Yeterlilik Sınavı
12 Eylül – 16 Eylül 2016
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıtları