aday.sisli.edu.tr için tıklayın

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2015- 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU

Yaz Okuluna ilişkin bilgiler aşağıdadır.


YAZ OKULU TAKVİMİ

2015-2016 YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ

AKADEMİK FAALİYET

BAŞLAMA

BİTİŞ

Yaz Okulu Başvuruları

22.06.2016

24.06.2016

Açılan Derslerin İlanı 

28.06.2016

Yaz Okulu Mali Kayıt Dönemi

28.06.2016

01.07.2106

1. Hafta

11.07.2016

15.07.2016

2. Hafta

18.07.2016

22.07.2016

3. Hafta

25.07.2016

29.07.2016

4. Hafta

01.08.2016

05.08.2016

5. Hafta

08.08.2016

12.08.2016

6. Hafta

15.08.2016

19.08.2016

Yaz Okulu Final Sınavları

22.08.2016

26.08.2016

YAZ OKULU DERS ALMA BAŞVURU DİLEKÇESİ (İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrencileri İçin) (tıklayınız)

YAZ OKULU DERS ALMA BAŞVURU DİLEKÇESİ (Diğer Yükseköğretim Kurumunda Okuyan Öğrenciler İçin) (tıklayınız)

YAZ OKULU ÖDEME FORMU (tıklayınız)

YAZ OKULU YÖNERGESİ (tıklayınız)

2015 - 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILACAK DERSLER

 • ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
 • ATA1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
 • TDL1001 Türk Dili-I
 • TDL1002 Türk Dili-II
 • ENG1001 Yabancı Dil-I
 • ENG 1002 Yabancı Dil-II
 • BİL1001 Bilgi İletişim Teknolojisi
 • BİL1002 Bilgi İletişim Teknolojisi

İŞMYO YAZ OKULU ESASLARI
1. Yaz öğretimi süresi ne kadardır?
Yaz öğretiminin süresi 7 haftadır. Bu süreye ara sınavlar ve final sınavları dâhildir. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır.

2. Yaz Okulu ücretlerini öğrenebilir miyim?
Yaz okulu ücretleri her yıl için Mütevelli Heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Buna göre,
2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için yaz okulu ücretlerimiz aşağıdaki gibidir;

 • Kredi Başına 350.TL(KDV dahil)
 • Yaz okulu ücreti mali kayıt döneminde peşin olarak ödenir ve taksitlendirilmez.
 • Yaz Okulu ücreti ödenmeden ders kaydı ve seçimi yapılamaz.

 


Hesap Adı: İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İban No:     TR96 0013 4000 0068 2739 6000 09

Açıklama:    AD SOYAD TC

 

3. Yaz Okulu’nda kaç ders alabilirim?
Yaz Okulu’nda öğrenciler, en fazla 3 ders alabilirler.

4. Yaz Okulu’nda en az kaç öğrenci ile ders açılabilir?
Yüksekokulumuzda bu konuda bir sınırlandırma yoktur. Bir dersin en az kaç kişi ile açılacağına veya sınıfların maksimum öğrenci sayısına Yönetim Kurulu karar vermektedir.

5. Yaz Okulu’nda hangi dersleri alabilirim?
Açılan bir derse, o derse daha önce kayıt olup da DC, DD, FD ve FF notlarından birini almış öğrenciler kayıt olabilirler. Öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri de GNO’ları 3.00’ın üzerinde olmak kaydıyla yaz öğretiminde alabilirler.

6.Notumu yükseltmek için yaz okulunda ders alabilir miyim?
Daha önce alıp başarılı olunan bir dersi, notunu yükseltmek için yaz okulunda alabilirsiniz. Ancak öncelikle başarısız olunan dersleri almalısınız. Not yükseltmek üzere tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan en son not geçerlidir. Dersin başarı notunu düşürmeniz halinde dönem ve genel not ortalamanız en son aldığınız not dikkate alınarak hesaplanır. Yaz öğretimine devam eden öğrencilerin izleyen dönemde alacakları derslerin tespitinde, yaz öğretimi sonundaki dönem not ortalamaları dikkate alınır ve buna göre alacakları dersler tespit edilir.

7. Başvurduğum ve yaz okulunda açılan dersler arasında değişiklik yapabilir miyim?
Yaz okulunda bir dersin açılıp açılmaması öğrencilerin başvuru sayısına göre belirlenmektedir. Bu nedenle yaz okulunda derslere kayıtlanan bir öğrencinin o dersleri değiştirmesi mümkün olamamaktadır.

8. Yaz Okulu’nda başvurduğum ders açılmazsa ücretim iade edilecek mi? Kayıt olduğum derslerden vazgeçmem mümkün mü?
Yaz Okulu'na kayıt yaptırıldıktan sonra Yüksekokulumuz tarafından dersin açılmamasına karar verilirse, dersin ücreti öğrenciye yaz okulunun derslerinin başlamasından önce iade edilir.

Yaz okulu derslerinin başlangıç tarihinden sonra bir hafta içinde de derslerden çekilebilirsiniz. Bu durumda o ders için ödediğiniz ücretin %50’si iade edilir. Birinci haftadan sonra ders(ler)den çekilmeniz durumunda ise ücret iadesi yapılmaz.

9. Yaz Okulu’nda ders çakışmasına izin verilir mi?
Güz ve bahar yarıyıllarında olduğu gibi yaz okulunda da ders çakışmasına izin verilmez.

10. Yaz Okulu’nda diğer üniversitelerden ders alabilir miyim?
Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin yüksekokulumuzda açılmamış olması, dersin yüksekokulumuzdaki ders ile eşdeğer olması ve ilgili program başkanı ile yüksekokulumuz Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda alınabilir.

11. Yaz Okulu derslerine kayıt oldum ancak devam etmedim, nasıl bir işlem uygulanır?
Güz ve bahar yarıyıllarında olduğu gibi yaz okulunda da öğrencilerin teorik derslerin %70′ine, katılmaları zorunludur. Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten DZ (devamsız) notunu alır ve başarısız sayılır. Ancak, “Türk Dili” ile “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” derslerinde devam zorunluluğu bulunmamaktadır.

12. Güz ve Bahar yarıyıllarında uzaktan eğitim yöntemi ile işlenmiş olan dersler yaz okulunda da uzaktan mı verilecek?
Türk Dili” ile “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersleri uzaktan eğitim yöntemi ile işlenecek ancak, isteyen bütün öğrencilerimize talep etmeleri halinde ek olarak sınıf ortamında da her hafta ders yapılacaktır.


13. ÖSYM bursum var. Yaz okulunda ders alırsam ücret ödeyecek miyim?
Yaz okulunda gerek ÖSYM ve gerekse ÖSYM dışında yapılmış olan diğer indirimler dikkate alınmaz.

14. İkinci Öğretim öğrencisiyim. Yaz okulundan ders alırsam eğitim gece mi yapılacak?
Evet. Ancak yüksekokulumuzun Yönetim Kurulu, talep olmasına rağmen herhangi bir nedenle istedikleri dersleri açılamayan II. Öğretim öğrencilerini gündüz öğretiminde açılmış aynı isimli derste birleştirebilir.

15. Yaz Okulu derslerinin de bütünleme sınavları var mı?
Diğer yükseköğretim kurumlarında olduğu gibi yüksekokulumuzda da yaz okulu derslerinin “bütünleme” sınavları bulunmamaktadır. Buna karşılık ara sınavların (vizelerin) “mazeret” sınavı vardır.