aday.sisli.edu.tr için tıklayın

 T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETLERİ

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

Personel eğitim alma hareketliliği başvuru değerlendirmelerinde kullanılan kriterler ve toplam kontenjanlar doğrultusunda belirlenen asil ve yedek adaylar aşağıda belirtilmiştir.

Asil adaylar içerisinde, eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak olan adayların gidecekleri kurum tarafından resmi mühür ve imza ile onaylanmış ve şahsın kendisi tarafından imzalanmış “Staff Training Work Plan” ve kabul belgelerini Erasmus Koordinatörlüğüne 12/05/2016 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

12/05/2016 tarihine kadar yukarıda belirtilen belgelerin Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilmemesi durumunda yedek adaylara geçilecektir. Yedek adayların söz konusu belgeleri teslim etmeleri için kendilerine 27/05/2016 Cuma gününe kadar süre verilecektir.

Sonuçlara yapılacak itirazların en geç 15/04/2016 Cuma günü mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ile Erasmus Koordinatörlüğüne iletilmesi gerekmektedir.


Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

 


T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETLERİ

AKADEMİK PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

SIRA NO

AD SOYAD

BİRİMİ

KRİTER (A)

KRİTER (B)

KRİTER (C)

KRİTER (D)

KRİTER (E)

KRİTER (F)

KRİTER (G)

TOPLAM

DURUM

1

Uğur Baran HANAĞASI

Yabancı Diller/ Akademik Pers.

20

20

30

10

10

-

-

90

ASIL

2

Cantürk ÖZ

Moda Tasarımı./Akademik Pers.

20

15

30

10

10

-

-

85

ASIL

3

Ergin GÜMÜŞ

Turizm ve Otel İşl./Akademik Per.

20

-

30

10

20

-

-

80

ASIL

4

Nesibe YAZGAN USLU

İlk ve Acil Yrd. /Akademik Per.

20

10

30

10

10

-

-

80

ASIL

5

Gökçe GÜLEN

Çocuk Gel./ Akademik Per.

20

-

20

10

20

-

-

70

ASIL

6

Fatma DİKÇAL

Saç Bakım ve Güz. /Akademik P.

20

10

30

-

10

-

-

70

ASIL

7

Leyla Anıl GÖL

Yaşlı Bakımı /Akademik Per.

20

-

20

10

20

-

-

70

ASIL

8

Erdem GÖL

Sağlık Kur. İşl./ Akademik Per.

20

-

20

10

20

-

-

70

ASIL

9

Ezgi ÖZMEN

Dış Ticaret Prog. /Akademik Per.

20

10

10

10

10

-

*

60

ASIL

10

Fatih YILDIZ

AİİT- Okutman / Akademik Pers.

20

-

20

10

10

-

**

60

ASIL

11

Burak ALKAN

Grafik Tas. Prog. /Akademik Per.

20

-

20

10

10

-

**

60

YEDEK 1

12

Öznur AYIK BECİT

Spor Yön. /Akademik Pers.

20

-

20

10

10

-

-

60

YEDEK 2

13

Burcu SANİN

Spor Yön. /Akademik Pers.

20

-

10

10

10

-

-

50

YEDEK 3

14

Yeliz İŞTAR

Saç Bakım ve Güz. /Akademik P.

-

-

10

-

20

-

-

30

YEDEK 4

* Kendisinden sonraki adaydan b (yabancı dil düzeyi) kriterine göre öne geçmiştir.

** Kendisinden sonraki adaydan “e” (hizmet yılı) kriterine göre öne geçmiştir.

 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Kriter-a: İlk defa Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanacak olmak (20 puan).

Kriter-b: Yabancı dil düzeyi:KPDS, ÜDS, YDS veya bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavların puanları değerlendirmeye alınır. 

SINAV PUANI

ERASMUS PUANI

50-75

10

75-80

15

81-90

20

91-100

25

 
Kriter-c: Eğitim durumu;

  • Önlisans derecesine sahip olmak: 5 puan
  • Lisans derecesine sahip olmak:10 puan
  • Yükseklisans derecesine sahip olmak veya yüksek lisans öğrencisi olmak: 20 puan
  • Doktora öğrencisi ya da derecesine sahip olmak: 30

Kriter-d: Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlerden olmak: 10 puan

Kriter-e: Hizmet yılı

  • 1 yıl – 3 yıl: 10 puan
  • 3 yıl – 5yıl: 20 puan

Akademik ve İdari personelde puan eşitliği durumunda sırasıyla;

 • Daha önce personel hareketlilik faaliyetlerinden faydalanmayan bölüm ya da birimlerden olmak veya daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan bir ülkedeki yükseköğretim kurumuna gidecek olmak: 30 Puan
 • a, b, c, d ve e maddelerine göre öncelik sırası belirlenir.

 

 

 

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETLERİ

İDARİ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

SIRA NO

AD SOYAD

BİRİMİ

KRİTER (A)

KRİTER (B)

KRİTER (C)

KRİTER (D)

KRİTER (E)

KRİTER (F)

KRİTER (G)

TOPLAM

DURUM

1

Furkan SEVİM

Kütüphane ve Dök. Bir/İdari Pers.

20

-

20

10

10-

-

-

60

ASIL

2

Sevda KÖYÜSTÜ ERDENİZ

İnsan Kaynakları /İdari Pers.

20

-

20

10

10

-

-

60

ASIL

3

Seher EREN

Öğrenci İşleri Bir. /İdari Pers.

20

-

5

10

20

-

-

55

ASIL

4

Hülya KAHRAMAN

Öğrenci İşleri Bir. /İdari Pers.

20

-

10

10

10

30*

-

50

YEDEK 1

5

Halidun AKSAKAL

İdari ve Tekn. İşl. Bir./İdari Pers.

-

-

30

-

20

-

-

50

YEDEK 2

 

* Kendisinden sonraki adaydan, “daha önce personel hareketlilik faaliyetlerinden faydalanmayan bölüm ya da birimlerden olmak” kriterine göre öne geçmiştir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Kriter-a: İlk defa Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanacak olmak (20 puan).

Kriter-b: Yabancı dil düzeyi:KPDS, ÜDS, YDS veya bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavların puanları değerlendirmeye alınır. 

SINAV PUANI

ERASMUS PUANI

50-75

10

75-80

15

81-90

20

91-100

25

 Kriter-c: Eğitim durumu;

  • Önlisans derecesine sahip olmak: 5 puan
  • Lisans derecesine sahip olmak:10 puan
  • Yükseklisans derecesine sahip olmak veya yüksek lisans öğrencisi olmak: 20 puan
  • Doktora öğrencisi ya da derecesine sahip olmak: 30

Kriter-d: Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlerden olmak: 10 puan

Kriter-e: Hizmet yılı

  • 1 yıl – 3 yıl: 10 puan
  • 3 yıl – 5yıl: 20 puan

Akademik ve İdari personelde puan eşitliği durumunda sırasıyla;

 • Daha önce personel hareketlilik faaliyetlerinden faydalanmayan bölüm ya da birimlerden olmak veya daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan bir ülkedeki yükseköğretim kurumuna gidecek olmak: 30 Puan
 • a, b, c, d ve e maddelerine göre öncelik sırası belirlenir.

 

bursa escort izmir escort antalya escort izmir escort porno porno izmir escort izmir escort bursa escort türk porno izmir escort izmir escort izmir escort bayan