Yerel Yönetimler

Program Başkanının Mesajı:

Yerel Yönetimler yerel bir topluluğun ihtiyaçlarını karşılamak üzere halk tarafından seçilen, demokratik ve özerk olan bir yönetimi birimi olarak tanımlanabilmektedir. Bu noktada Yerel Yönetimler bölümü öğrencileri de bu alanda eğitim alırken iyi bir hukuki alt yapıya, iyi bir yerel yönetim ve siyaset bilgisine ve daha birçok bilgiye sahip olabilmektedir. Bu programı tercih edecek öğrencilerimizin araştırmayı seven ve kendini bu alanda yetiştirmek isteyen bireyler olması onları daha da iyi bir yerel yönetici adayı olmaya itecektir. Yerel Yönetimler bölümü Öğretim Görevlileri olarak en iyi Yerel Yöneticileri yetiştirmek için sizleri burada bekliyoruz.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin spesifik alanlarına yönelik nitelikli, konusunda uzmanlaşmış, modern yönetici ve lider olmayı hedeflemiş, kendilerine stratejik amaçlar belirlemiş, demokratik ve yeni gelişmeleri takip etmeyi amaçlayan, bununla birlikte edindikleri teorik bilgileri pratikle birleştiren, bu teoriyi ve pratiği birleştirip yerel yönetimlerde en iyi şekilde uygulayabilen, toplumun ihtiyaçlarına önem veren bireyler ve kamu görevlileri yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.

Programın Tanımı:

Yerel Yönetimler Programı ön lisans düzeyinde iki yıllık (dört yarıyıllık) öğretim hizmetine sahiptir. Öğrenciler, ortaöğretimden sonra Mahalli İdareler Meslek Liseleri mezunları arasından sınavsız olarak veya ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile belirlenmektedir.

Yerel yönetimler merkezi yönetimin dışında, yerel bir topluluğun ortak bir gereksinimini karşılamak amacı ile oluşturulan, karar organlarını doğrudan halkın seçtiği, demokratik ve özerk bir yönetim kademesi, bir kamusal örgütlenme modeli olarak tanımlanmaktadır.

Bu anlamda yerel yönetimler bölümü öğrencileri, yerel yönetimlerin ihtiyacını karşılamak için gerekli olan eğitimi alılar. Yerel yönetimlerin hukuk, insan kaynakları, yazı işleri, mali işler gibi önemli bölümlerinde çalışabilecek donanıma sahip olabilmelerinin yanı sıra ilerleyen dönemlerde de her biri iş hayatlarında başarılı yerel yönetici adaylarıdırlar.

Programın Amacı:

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin spesifik alanlarına yönelik nitelikli, konusunda uzmanlaşmış, modern yönetici ve lider olmayı hedeflemiş, kendilerine stratejik amaçlar belirlemiş, demokratik ve yeni gelişmeleri takip etmeyi amaçlayan, bununla birlikte edindikleri teorik bilgileri pratikle birleştiren, bu teoriyi ve pratiği birleştirip yerel yönetimlerde en iyi şekilde uygulayabilen, toplumun ihtiyaçlarına önem veren bireyler ve kamu görevlileri yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.

Kariyer Olanakları:

Belediyeler / Kamu Kurum ve Kuruluşları / Valilikler ve bunlara bağlı kuruluşlar / Yerel Yönetimler.

Programlar Arası Geçiş:

TR EN