Program Tanımı

Görsel işitsel medya yayıncılığı içerisinde yer alan radyo televizyon yayıncılığı toplumsal gelişim ve katılımcı demokrasi için önemli bir aktör olarak görülmektedir. Radyo ve televizyon yayıncılığı aynı zamanda küreselleşme ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızla gelişen ekonomik sektörlerden biridir. Geniş istihdam alanı yaratan radyo ve televizyon yayıncılığı sektörünün nitelikli ve donanımlı personel ihtiyacı giderek artmaktadır.  Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, medya sektörünün ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştiren önlisans programıdır.

Programın Amacı

Programın amacı, teorik ve kuramsal altyapısı olan, gerekli mesleki bilgi ve becerileri kazanmış, yeterli deneyim ve donanıma sahip meslek elemanlarını sektöre kazandırmaktadır. Radyo ve televizyon yayıncılığı aynı zamanda toplumsal sorumluluk gerektiren alanlardan biridir. Radyo ve Televizyon Programcılığı, görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, etik ilke ve değerlere bağlı meslek elemanlarını yetiştirmeyi esas almaktadır.

Kariyer Olanakları

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı mezunlarının başta kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşları olmak üzere,  medya sektörünün yan kuruluşları olarak hızla gelişen casting ajansları, sinema/dizi setleri, reklam şirketleri, internet yayıncılığı gibi alanlarda istihdam olanakları bulunmaktadır.  Radyo ve Televizyon Programcılığı mezunları, prodüksiyon amiri, yönetmen asistanı, haber editörü, muhabir, ses teknisyeni, kurgu editörü, sunucu veya kameraman olarak çalışabilmektedir.