İnsan Kaynakları Biriminin misyonu; Yüksekokulumuzun kalite politikası ve kalite hedefleri doğrultusunda, insan kaynakları faaliyet alanının etkin ve verimli şekilde gelişmesini sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Birimi, nitelikli personel ihtiyacının karşılanması ve insan kaynağının etkin ve verimli kullanılması için gerekli faaliyetleri yapar, personel özlük dosyalarının oluşturulup muhafaza edilmesi ve aylık maaş bordroların düzenlenmesi ile personellerin her türlü izinlerinin (ücretli, ücretsiz, mazeret, yıllık izin vb.) takip edilip zamanında kullandırılması ve personelin her tülü belge ihtiyacının karşılanmasını sağlar.