Program Tanımı

İlk ve Acil Yardım Programı, acil durumlarda hastaya en doğru ilk ve acil müdahalelerin yapılması ile hasta nakli sırasında izlenecek adımlar konusunda uzmanlaşmış sağlık çalışanları yetiştiren önlisans programıdır. Eğitim ve öğretim süresince laboratuvar ve staj destekli eğitimin yanı sıra ambulansta uygulama yapma imkanına sahip olan öğrenciler; temel yaşam desteği uygulamasında da ehil olarak mezun olurlar. Program mezunları “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” unvanını alırlar.

Programın Amacı

İlk ve Acil Yardım Programının amacı; acil durumlarda hastanın yaşamını kurtarmaya veya sakatlıkları önlemeye yönelik müdahaleleri en uygun şekilde gerçekleştirebilecek teknikerleri topluma kazandırmaktır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, ambulans ve içindeki acil müdahale yardımcılarını kullanarak defibrilasyon ve entübasyon gibi yaşam kurtarıcı, atelleme ve sabitleme gibi sakatlık önleyici girişimleri yapabilir, her türlü sistem travmasını tanıyacaklar ve ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayabilirler.

Kariyer Olanakları

İlk ve Acil Yardım Programı mezunları, acil sağlık hizmetlerinde, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışır, gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası) ambulans sürücüsü olarak görev yaparlar. Ambulans ve acil yardım teknikerleri, üniversite ve devlet hastanelerinin, özel sağlık kuruluşlarının; acil servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde çalışırlar. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 112 acil yardım istasyonları, 112 komuta kontrol merkezleri, hastane acil servislerinde görev alabilirler. Ayrıca özel sağlık sektörü içerisindeki ilk ve acil yardım hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda (Belediyeler bünyesinde itfaiyelerin arama kurtarma birimleri, özel ambulanslar, özel hastaneler, özel şirketler, spor karşılaşmaları ve havaalanlarında (cankurtaranlık eğitimi almaları halinde plajlar ve havuzlar) istihdam olanağı bulabilirler.