Program Tanımı

Grafik Tasarımı Programı; başta medya kuruluşları olmak üzere, reklamcılık, web tasarımı, animasyon gibi alanlarda grafik tasarım çalışmalarını yürütecek; nitelikli ve donanımlı meslek elemanlarını yetiştiren önlisans programıdır.

Programın Amacı

Grafik Tasarımı Programının temel amacı; grafik tasarımcı adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırmacı ve yaratıcı güce sahip olmalarını sağlamaktır. Programda yetişen grafik tasarımcıların kültürlü, toplumun estetik zevklerini geliştiren, grafik buluşları uygulama alanlarına aktaran, imgelere akıl yoluyla yeni fonksiyonlar kazandırabilen, içinde yaşadığı toplumun kültür değerlerini çağdaş bir yorum ile yeni sentezlere ulaştıran kişiler olmaları hedeflenmektedir.

Kariyer Olanakları

Grafik Tasarımı Programı mezunları, matbaalar, yayın kuruluşları, grafik tasarım stüdyoları ve reklam ajansları, basın ve hakla ilişkiler birimleri gibi alanlarda grafik teknikeri veya grafiker unvanı ile istihdam olanağı bulmaktadır.