Program Tanımı

Globalleşmeyle birlikte finans sektörünün artan önemi ve finansal ürünlerde artan çeşitlilik; finans sektörünün içinde önemli bir yere sahip olan sigortacılık sektöründe nitelikli meslek elemanlarına talebi ortaya çıkarmıştır. Bankacılık ve Sigortacılık Programı, uluslararası rekabetin getirdiği güçlüklerle başa çıkabilecek, fırsatları değerlendirebilecek, bankacılık ve sigortacılık alanında çalıştığı kuruma değer katabilen insan gücü yetiştirmeyi esas alan önlisans programıdır.

Kariyer Olanakları

Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları, bankalarda bireysel ve kurumsal müşteri ilişkileri, finansal ürünler, kredi işlemleri, vezne işlemleri ile sigorta şirketlerinde çeşitli departmanlarda görev almaktadır. Program mezunları, banka ve sigorta şirketlerinin yanı sıra her sektördeki firmaların finans departmanlarında çalışma olanağına sahiptir.