Program Tanımı

Hukuk ve adalet binlerce yıldır önemini korurken, globalleşen dünyanın getirdiği kolaylıkların yanında, çözümlenmesi gereken sorunlar da artmaktadır. Buna bağlı olarak, dünyanın her yerinde hukuk uygulayıcılarına olan ihtiyaç arttığı gibi, hukuk uygulamalarında ara eleman ihtiyacı da ön plana çıkmaktadır. Adalet Programı, hukuk uygulamaları alanında gerekli bilgi, becerileri ve donanıma sahip, profesyonel meslek elemanlarını yetiştirmeyi esas alan bir önlisans programıdır.

Programın Amacı

Adalet Programı, hukuk uygulayıcısı olan hakim, savcı, avukat gibi mesleklerin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan tüm ara kademe eleman ve yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kariyer Olanakları

Adalet Programı mezunları, adliyelerde zabıt katibi, icra memuru, icra müdürü, kalem müdürü, kamu kurum ve kuruluşlarında hukuk ara elemanı, hukuk bürolarında ara eleman ve yönetici olarak istihdam edilmektedir.